english
HomeVýstavyTiskové zprávyTisková zpráva k výstavě Malá velká změna

Tiskové zprávy

Tisková zpráva k výstavě Malá velká změna

26. 5. 2016 - GMU

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem si Vás dovoluje pozvat na odhalení novinek ve stálé expozici s intervencí Jiřího Černického

Malá velká změna

Panorama šedesátých let ve stálé expozici Galerie moderního umění k poctě Zbyňku Sedláčkovi

&

Společnost Jindřicha Chalupeckého: Intervence #1 - Jiří Černický

ve středu 18. května 2016 v 17 hodin v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Úvodní slova pronesou Alena Potůčková, ředitelka galerie, a za Společnost Jindřicha Chalupeckého Tereza Jindrová, autorka programů pro veřejnost. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem oslavila v loňském roce 50. výročí otevření modernisticky rekonstruované budovy bývalé lobkowiczké jízdárny. Jubilejní výstava Schránka pro ducha se v rámci zachování jednoty času, místa a děje přihlásila ke klíčové etapě šedesátých let. Se špičkovými díly z tohoto období ze sbírek galerie vedli dialog současní autoři. Po skončení výstavy se galerie vrátila k režimu stálé expozice seznamující diváky ve zkratce s uměním 20. století. Malá velká změna oživuje závěrečnou část expozice a zasvěcuje ji v návaznosti na jubilejní výstavu právě období šedesátých let. Jsou tu zastoupeny nejrůznější tendence od imaginativní malby přes informel, akční malbu, lettrismus, tvorbu výtvarných skupin přelomu padesátých a šedesátých let, novou figuraci a pop art až po geometrické tendence.

Figurují zde slavná jména, jako například Josef Istler, Zdeněk Sklenář, Zbyšek Sion, Jan Koblasa, Mikuláš Medek, Jan Kotík, Jiří Balcar, Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský, Adriena Šimotová, Rudolf Volráb, Jiří Načeradský, Rudolf Němec či Karel Malich. Obrazy a sochy ze sbírek galerie doplňují objekty Naděždy Plíškové a Karla Nepraše zapůjčená díky laskavosti paní Karolíny Neprašové, dále pak reliéf a socha Radoslava Kratiny ze sbírky paní Vlasty Kratinové a obraz Zdeňka Sýkory zapůjčený paní Lenkou Sýkorovou. Mimořádně kvalitní díla dotvářejí na malém prostoru pestré panorama umění šedesátých let. Inovaci ve stálé expozici jsme zasvětili panu Zbyňkovi Sedláčkovi (20. 6. 1966 Roudnice nad Labem – 20. 3. 2014 Louny), našemu dlouholetému spolupracovníkovi a příznivci, jenž byl velkým znalcem konstruktivních tendencí ve výtvarném umění šedesátých let. Pro roudnickou galerii připravil v roce 2013 zdařilou výstavu Rýsovaný svět. Chceme tak vzdát hold jemu i jeho oblíbeným autorům.

Analogii s metodami práce se sbírkou z jubilejní výstavy představuje rovněž dialog „starého“ s „novým“, v němž to první zastupuje sbírková kolekce obohacená o zápůjčky, to druhé pak jedno z nejnovějších děl současného autora Jiřího Černického (1. 8. 1966 Ústí nad Labem). Stalo se tak z popudu Společnosti Jindřicha Chalupeckého, která oslovila vybrané regionální instituce výzvou ke spolupráci při propagaci CJCH na současné výtvarné scéně. Rádi jsme výzvu přijali a oslovili laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1998, jenž je navíc svázán svým původem a studiemi se severočeským regionem, v němž galerie působí. Černického objekt Komercionál z roku 2015 jsme vybrali jako symptomatické dílo dnešní doby, které podnětným způsobem reaguje na svět konzumu a pozlátkové globalizace. Jeho ironie s nablýskanou tváří dobře komunikuje s novofigurativními a pop-artovými díly šedesátých let. Své dílo Komercionál charakterizuje sám autor těmito slovy: „Tvar a design knihy vychází z estetiky posvátných středověkých knih, které měly ohromnou cenu nejen díky tomu, že ukrývaly zcela mimořádné literárně spirituální dědictví, ale i z toho důvodu, že byly ručně psané a to exkluzívním písmem. Protože byly tak ceněny, měly pevný ochranný obal ze dřeva a kovu, což umožňovalo vyjádřit vznešenost textu i na povrchu knihy, tedy vnitřní duchovní poklad byl symbolizován fyzickým pokladem na deskách, a to takovými materiály jako je zlato, slonovina, polodrahokamy, perly atd…. Podoba Komercionálu také odráží svoji dobu. Místo drahokamů a perel jsem použil monitory a diody s „přitažlivými“ klipy, drahé kovy jsem nahradil moderními imitacemi kovu a plexisklem. Zdánlivost posvátnosti nezmizela, ale nabrala „industriálnější podobu“. Obsah knihy tvoří svázané časopisy, většinou komerční týdeníky, tedy tiskoviny, které cílí ne na moudrost přesahující naši každodennost, ale každodennost komentující. Jako by tedy plnost na sebe vrstvených pestrobarevných stránek na bocích knihy v druhém sledu naznačovala prázdnotu jejich sdělení.“

Spolupráce s autorem a se Společností Jindřicha Chalupeckého vyvrcholí v neděli 23. 10. v 16 hodin performancí, na níž vystoupí Jiří Černický jako Nikdo čitelný a okomentuje stejnojmenné video. Trojjediná prezentace v podobě objektu, performance a videa umocní vnímání uměleckého záměru a jeho sociálně kritického poslání.

Stálá expozice s intervencí Jiřího Černického bude otevřena pro veřejnost otevřena od 18. 5. 2016, úterý – neděle 10.00–17.00, v sobotu do 18.00. Doprovodný program k intervenci Jiřího Černického: performance a video Nikdo čitelný (2005) a beseda s autorem v Galerii moderního umění v neděli 23. 10. v 16 hodin. 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík