english
HomeO galeriiStatut galerie

Statut galerie

Znak Antonia Porty na portálu nad vstupem do galerie. Foto: Magdalena Deverová
Znak Antonia Porty na portálu nad vstupem do galerie. Foto: Magdalena Deverová


Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
.

Galerie získává, shromažďuje, ochraňuje, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti díla výtvarného umění. Přispívá tak specifickým způsobem k uchovávání kulturního dědictví, rozvoji poznání a kultivaci společnosti.

Statut galerie je definován zřizovací listinou příspěvkové organizace Ústeckého kraje, schválenou na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/15/2001 ze dne 5. 9. 2001.

Základní zákonnou normou, kterou se řídí jeho práce je Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a vyhláškou č. 275/2000 Sb.

Sbírky Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem jsou zapsány do Centrální evidence sbírek (CES) při Ministerstvu kultury ČR.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem je členem Rady galerií České republiky a Asociace muzeí a galerií České republiky.

 
 
Galerie
je členem
 Rada Galerií ČR  Asociace muzeí a galerií ČR   Příspěvková organizace
Ústeckého kraje
 Ústecký kraj  
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík