english

Pro děti

Soutěž Letem světem

Městská knihovna Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a Základní škola Jungmannova v Roudnici nad Labem vyhlašují

1. Literární soutěž na téma Letem světem aneb za poznáním modré planety.
Volné téma - cestování, cizí kraje, putování, tajné sny.
Zasílejte poštou nebo elektronicky poezii i prózu, max. 3 stránky A4 ve formátu Word, velikost písma 12.

2. Výtvarnou soutěž na téma Letem světem - kresba, malba, grafika, koláž na téma cestování, poznávání nových zemí.
Do soutěže zasílejte práce vytvořené jakoukoli technikou na libovolném formátu, může se jednat o práce jednotlivců i skupin.

3. Recitační soutěž na téma Letem světem aneb za poznáním modré planety.
Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích - 1. školní stupeň, 2. školní stupeň a 3. stupeň - střední školy, gymnázia.

Žáci prvního stupně si připraví libovolnou báseň o délce max. 3 minut. Žáci druhého a třetího stupně mají na výběr z textů na dané téma, může být
poezie i próza - max. 5 minut.

Přihlášky zasílejte na adresu knihovny samostatně, nebo prostřednictvím školy. Poštovní adresa: Městská knihovna E. Špindlera, Karlovo nám. 19, 413 01 Roudnice nad Labem. Elektronická adresa pro zasílání přihlášek: info@mk-roudnice.cz

Uzávěrka soutěže je 16. března 2012!

Slavnostní vyhodnocení soutěží se bude konat 3. května 2012 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.
   

 

 

 

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík