english
HomeVýstavyArchivRepríza výstavy: Stanislav Malý / Ukryto před světem (VČG v Pardubicích)

Výstavy

img

Repríza výstavy: Stanislav Malý / Ukryto před světem (VČG v Pardubicích)

z cyklu: Architekturaikona

28. června - 2. září 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA
Východočeská galerie v Pardubicích
V Pardubicích dne 28. června 2012


Stanislav Malý
Ukryto před světem

Termín konání: 26. června – 2. září 2012, Dům U Jonáše

VÝCHODOČESKÁ GALERIE V DOMĚ U JONÁŠE ZPŘÍSTUPNILA VÝSTAVU PARDUBICKÉHO SOCHAŘE STANISLAVA MALÉHO.

    Autorka výstavy PhDr. Hana Řeháková o tvorbě Stanislava Malého prozradila: „V prostorách bývalých selských stavení vytvořil postupně labyrinty z jednotlivých autorských objektů. V působivých instalacích pracuje se světlem tvarem a barvou. Naplňuje tak svojí představu o „stereoprostoru“, který vzniká v průběhu několika desítek let z jeho objektů. Zrodilo se tak výjimečné místo, kde duše může „dýchat“ rukama i očima, dotýkat se vytvořeného a postupovat dál v přirozené a organické až archetypicky hluboké potřebě duchovního záběru. Přenést tento prožitek do galerijního prostředí je téměř nemožné. Atmosféru prostorů naznačují dokumentární fotografie.“

Pardubický sochař Stanislav Malý se narodil 3. 6. 1947 v Nových Hradech. Vystudoval Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích a Akademii výtvarných umění v Praze, kde absolvoval u prof. Hladíka a Bradáčka v roce 1971. Věnuje se restaurování památek a samostatné sochařské tvorbě. Unikátní a výjimečný je jeho ateliér ve Vysoké u Nových Hradů.
Básně Stanislava Malého svědčí o mimořádném citovém prožívání světa, o bolesti a naději. Zajímá ho nejenom příčina, důvod událostí, ale jeho expresivnímu charakteru odpovídá i soustředění na probíhající drama boje. Obdiv přírody, stejně jako hledání původu, počátku a kladení otázek spjatých s věčností prostupují latentně jeho dílem. Na konci 70. let napsal básnickou sbírku Údolí Martyrion, později vznikla další díla Armagedon a Perpetum mobile.

Výstava ve Východočeské galerii v Pardubicích byla připravena ve spolupráci s Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.                                 
autorka výstavy Hana Řeháková

Autor:

Hana Řeháková

Pořadatel:

Východočeská galerie v Pardubicích

Pozvánka:

ke stažení

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík