english
HomePro školyO ateliéru

Fotogalerie

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

O ateliéru

VÝTVARNÝ ATELIÉR V GALERII MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM

Otevřením Výtvarného ateliéru získala Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem nové stálé zázemí pro práci nejen s dětským návštěvníkem, ale i pro rozšíření vědomostí široké veřejnosti o výtvarném umění. Vzniklo tak místo vybavené výtvarnými potřebami, které navštěvují školní skupiny, rodiče nebo prarodiče s dětmi, studenti a dospělí. Návštěvníci získávají bezprostřední zážitek z pohledu na umělecká díla významných českých malířů či sochařů v expozici galerie i nenahraditelný zážitek z vlastní kreativity při výtvarných realizacích.

Pro děti, žáky a studenty
pořádáme Galerijní animace - specializované výklady odkazující na různé výtvarné techniky či námětové okruhy, které návštěvníkům přibližují svět umění hravou formou a umožňují živý kontakt s výtvarnými díly. Do galerie tak děti, žáci a studenti nepřicházejí jen na pasivní návštěvu, ale mohou si pod vedením edukátora povídat o světě barev, tvarů a fantazie, seznámit se s vývojem výtvarným směrů, interpretovat umělecká díla a lépe pochopit smysl umění. Mohou se také seznámit s různými způsoby vzniku uměleckých děl a lépe jim tak porozumět. Pro systematickou práci s dětmi jsme vydali pracovní sešit ke stálé expozici galerie.

Edukátor Výtvarného ateliéru si neklade za cíl nahradit hodiny výtvarné výchovy či výuku výtvarného oboru ve „školních lavicích“, které mají své nezastupitelné místo ve vzdělávání dětí.

Snažíme se „jiným“ způsobem zprostředkovat návštěvníkům neformální přístup k výtvarnému umění a jeho prožitku, které mohou vnímavému dítěti otevřít cestu k novým hodnotám a nasměrovat jeho vývoj k bohatému vnitřnímu životu.

Jsme členem Komory edukačních pracovníků Rady galerií České republiky.

 

 


fotogalerie fotogalerie
 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík