english
HomeAkceO akcích

Kontakt

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
Očkova 5
413 01 Roudnice n. L.

tel.: + 420 416 837 301
galerie@galerieroudnice.cz

O akcích

Galerie moderního umění je významným kulturně společenským centrem Roudnice nad Labem i Podřipska s nadregionálním přesahem. Činnost související se stálou expozicí a výstavním programem doplňuje širokým spektrem aktivit tak, aby vytvořila z galerie místo setkávání a oslovila i publikum, které by primárně za výtvarným uměním nepřišlo, ale dává přednost jinému způsobu poznávání. Vedle prožitku ze setkání se špičkovými obrazy či sochami tak nabízí koncerty všech žánrů od vážné hudby po alternativní scénu, divadelní představení, přednášky a besedy na zajímavá témata, básnická odpoledne, literární či literárně hudební programy, filmové večery, výchovné koncerty a výtvarné dílny pro děti i dospělé. Vychází přitom z osvědčené zkušenosti, že emoce spojené s vnímáním umění jiných disciplín mohou násobit vizuální zážitek. Stejně tak je důležité umožnit návštěvníkovi, aby si rozšířil obzory prostřednictvím různých vzdělávacích programů.

Galerie vítá spolupráci se všemi partnery z ostatních kulturních a vzdělávacích institucí města, s nimiž se na pořádání různých akcí podílí, leckdy i mimo vlastní prostory. K těm nejvýznamnějším patří roudnické školy všech stupňů, pro něž galerie připravuje přednášky, komentované prohlídky výstav i stálé expozice a výtvarné dílny. Základní umělecké škole zase pravidelně poskytuje prostor pro pořádání koncertů a výstav, s Městskou knihovnou Ervína Špindlera spolupracuje na literárních programech a soutěžích. S Kulturními zařízeními města pořádá díky vstřícnosti Římskokatolické farnosti koncerty duchovní hudby v kostele Narození Panny Marie, s Vlastivědným spolkem Říp spolupracuje na přednáškovém a koncertním programu. K dalším významným partnerům patří Dům Josefa Hory v Dobříni, Nízkoprahové centrum Farní charity a humanitární sdružení Perspektiva. Ti posledně jmenovaní se již tradičně podílejí na pořádání Galerijní noci.

Galerijní či muzejní noc představuje svátek všech kamenných muzejních institucí, které se otevírají široké veřejnosti včetně té, která by se třeba mohla jejich názvů a vzdělávacího poslání zaleknout. Festival muzejních nocí se koná již od roku 2004, kdy přišlo Národní muzeum s projektem první Pražské muzejní noci. Akce tohoto typu jsou již řadu let obvyklé a oblíbené ve velkých evropských městech. Principem muzejní noci je to, že muzea či galerie zůstávají otevřená v daný den do pozdních nočních hodin a nabídnou svým návštěvníkům něco, co není v jejich denním programu běžné - volným vstupem počínaje a speciálními akcemi konče.

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík