Ohlédnutí za rokem 2011

Na začátku nového roku se sluší poděkovat těm, kteří pomohli realizovat náročný program uplynulého období, ať již se na něm podíleli jako tvůrci z řad galerijního týmu či jako přizvaní hosté. A také všem spolupracujícím institucím a partnerům, bez jejichž pomoci bychom se neobešli.

Ráda bych připomněla alespoň několik úspěšných titulů, které oslovily roudnickou veřejnost. Výstava Šperky s příběhem představila v čisté, minimalistické instalaci netradiční tvorbu návrhářů střední generace. Pedagogy z roudnické Základní umělecké školy inspirovala  k sérii hravých výtvarných dílen, z nichž vzešla řada drobných artefaktů, obdařených nespoutanou dětskou imaginací, dovolující mísit nejrůznější materiály do nápaditých tvarů. Malí návštěvníci si již provždy vtisknou do paměti zážitek ze svobodné tvorby a z bezprostředního setkání s uměním, k němuž budou přistupovat s otevřenou myslí. Podobně pracuje s dětmi i náš výtvarný ateliér, jenž kreativně rozvíjí témata všech výstav v průběhu celého roku. Za vrchol sezóny lze jistě považovat výstavu František Kaván – hvězda Mařákovy školy z cyklu Počátky moderny, která k nám přivedla v letním období na dva a půl tisíce milovníků českého umění přelomu 19. a 20. století z celé České republiky. Kavánovo meditativní pojetí krajinomalby se symbolistními přesahy vytvořilo zajímavý pandán ke Slavíčkovu výbušnému temperamentu spoutanému do drobných formátů v úvodu stálé expozice. Realizaci výstavy a katalogu podpořili naši tradiční partneři, roudnická firma Meva a. s. a České přístavy a. s. Derniéru výstavy oživili mladí umělci prezentací děl vytvořených na jarním plenéru v okolí Zákolan, kam zajížděli před sto lety pod vedením Julia Mařáka studenti AVU v čele s Františkem Kavánem a Antonínem Slavíčkem. Vydařené odpoledne rámovala skvělá expresivní hudba kapely Dekadent Fabrik. Velkou radost nám přinesla spolupráce s trenčínskou galerií Miloše Alexandra Bazovského, jehož uměním poetické zkratky, baladickou tóninou – podtrženou na vernisáží hrou na fujaru v podání Vlastislava Matouška – i odkazem k archetypu Slovenska, jsme se mohli těšit na přelomu roku. Komorní výstavou Kamila Lhotáka jsme vyjádřili dík paní Alici Rubešové, jež galerii odkázala dvě díla umělce, který dodnes oslovuje širokou veřejnost nostalgickými výjevy z počátků automobilismu. Na svého otce přijel zavzpomínat pan Kamil Lhoták mladší. Galerijní sbírku se podařilo rozšířit i díky několika donátorům. Na sklonku života nás početnou kolekcí kreseb velkoryse obdarovala Jitka Válová. Štědří k nám byli i vystavující autoři: Jiří Němec a Pavel Šmíd a také grafik Michal Cihlář, jenž galerii věnoval tři drobné plastiky svého strýce, sochaře Karla Hladíka.

V loňském roce jsme si připomněli dvě významná výročí související s roudnickou historií. Odborným symposiem jsme ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a s Radou galerií ČR vzdali hold roudnickému rodákovi, zakladateli vídeňské školy dějin umění Maxu Dvořákovi, od jehož úmrtí uplynulo devadesát let. Symposium, na němž vystoupili přední odborníci na otázky metodologie dějin umění a památkovou péči, jsme díky vstřícnosti rodiny Lobkowiczů zakončili prohlídkou zámku a degustací vín v prostorách románského hradu. V rámci cyklu výstav Genius loci jsme připravili komorní výstavu Pocta Miloši Saxlovi, jež připomněla nedožité devadesáté narozeniny a třicet let od ukončení profesionální dráhy druhého zakladatele roudnické galerie. Výstava, stejně jako sborník textů souputníků, přátel a „žáků“ Miloše Saxla a vzpomínkový večer vyzdvihla kulturně historický odkaz velkého muže, který se zasloužil o invenční adaptaci bývalé zámecké jízdárny pro galerijní účely, pokračování ve Švagrovského akvizičním díle a profesionalizaci galerijní práce. Saxlovo odborné dílo jsme připomněli reedicí jeho textů publikovaných v Kulturním měsíčníku v letech 1965 až 1980. Ke hvězdám vzpomínkového večera patřili architekt Pavel Mošťák, autor nadčasové rekonstrukce barokní budovy se zaklenutým stropem, Miroslava Hlaváčková, dlouholetá spolupracovnice a posléze následovnice Miloše Saxla, autorka zasvěceného úvodního slova, a pianistka Zora Křičková, jejíž hra věrně doprovázela četné vernisáže výstav v průběhu historie galerie. Zakladatelské roli Miloše Saxla vzdala hold emotivním výkladem Beethovenovy Měsíční sonáty a Lisztových Nocturn, jímž nadchla publikum.

Galerie s velkým potěšením pokračovala v úspěšné spolupráci s řadou roudnických kulturních institucí. Spolu s Městskou knihovnou Ervína Špindlera jsme k oslavě dvoustého výročí narození Karla Jaromíra Erbena pozvali Alfréda Strejčka, Jaroslava Krčka a Karla Jakubů, kteří vynikající interpretací oživili odkaz velikána české literatury. S Kulturními zařízeními města jsme díky laskavosti roudnické farnosti mohli uspořádat dva koncerty špičkových interpretů. Na jaře tu vystoupili Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra, kteří přednesli Rachmaninovovu Liturgii sv. Jana Zlatoústého a o první adventní neděli pak soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila s barokní hudbou Mariánských nešpor. K výjimečným hudebním zážitkům patřil koncert Stamicova kvarteta s pozdními skladbami Franze Schuberta, Ludwiga van Beethovena a Dmitrije Šostakoviče.

Hudbu z opačného pólu přinesla početně navštívená galerijní noc, na níž se sešla roudnická kapela Kombajn s pražskou experimentální formací Vložte kočku. Ještě předtím nás navštívili naši tradiční partneři: studentky ze Soukromé podřipské střední odborné školy, které předvedly nejnovější trendy v účesové tvorbě, sdružení Perspektiva, Farní charita, reprezentovaná romskou taneční skupinou Benga čhaja, a studentky z Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem s módní přehlídkou v punkovém stylu. Děti z mateřských škol okouzlilo kočovné divadlo Já to jsem. Výjimečný den, kdy se kamenné muzejní instituce otevírají široké veřejnosti včetně té, která by se třeba mohla názvu galerie zaleknout, zakončila temperamentní ohňová show v podání skupiny Petra Koška.

K naší velké radosti chodí do galerie básníci. Na jaře je přivádí Milan Děžinský po výstupu na Říp, na podzim pak Miloš Makovský, redaktor revue H_aluze a oblíbený pedagog roudnické ZUŠ. V rámci cyklu Rozhledy pořádáme i přednášky a debaty na vážná společenskokritická témata. Tentokrát k nám zavítal vynikající popularizátor vědy, neuropatolog František Koukolík, který dokázal hypnotizovat publikum výkladem na téma Politický mozek. Velmi si ceníme přednášky Niny Milotové o obrozeneckém dění na Podřipsku, již jsme uspořádali s Vlastivědným spolkem Říp, stejně jako spolupráce s Domem Josefa Hory v Dobříni, s nímž jsme přichystali další ze vzpomínkových večerů na básníkův život. Jako hosta jsme přivítali Stanislava Chvapila, jenž zajímavě vyprávěl o životě dravců. Rozvinul tak přírodní témata výstavy Jiřího Němce Ornagramy a vznášejících se objektů ve tvaru dravých ptáků od Jiřího Kubového, které oživují prostor nad stálou expozicí galerie. V rámci cyklu Jen áčkové filmy uvedl Marek Lutka několik zajímavých titulů. Hostili jsme rovněž Jiřího Soukupa, scénaristu filmu Osmdesát dopisů od mladého režiséra Václava Kadrnky, který byl s velkým úspěchem uveden na loňském Berlinale. Ráda bych také připomněla pravidelné koncerty a výstavu roudnické ZUŠ, stejně jako tradiční vystoupení Fojtova komorního sboru a jeho hostů v rámci Roudnických konsonancí v průběhu Roudnického vinobraní. Sbor nás tentokrát potěšil i vánočním koncertem, na němž jej doprovodilo rozšířené Klárovo kvarteto. V loňském roce se v prostorách galerie poprvé odehrálo slavnostní předání ceny Křesadlo 2011 dobrovolníkům z Podřipska. Ocenění z rukou představitelů města získali Pavel Chaloupka – Sámo, Zuzana a Jiří Zrzavých a Terezka Hajncová.

Galerie se rovněž podílela na Dnu architektury, který připravili městský architekt Petr Janoš, student Jan Zrzavý, restaurátor Jiří Brodský a kurátorka galerie Andrea Turjanicová. Za kvalitní roudnickou moderní architekturou i za prohlídkou donedávna ohroženého pivovaru přišla či přijela téměř stovka návštěvníků. Doufáme, že se tu zrodila nová tradice roudnických dnů architektury, v níž bychom velmi rádi pokračovali. Chceme tak rozvíjet charakter galerie jako otevřené instituce a místa společenského setkávání lidí, kteří mají rádi kulturu, umění i přemýšlení o přírodě a o společnosti. Děkujeme Městu Roudnice za podporu, roudnické veřejnosti za zájem o naši činnost i všem partnerským institucím, pečujícím o rozkvět městské a regionální kultury, s nimiž chceme i nadále pěstovat přátelské vztahy.

Zbývá Vás pozvat na naše výstavy a doprovodné programy v novém roce. Podrobněji Vás budeme informovat v příštím čísle. Teď jen anonce nejbližších výstav: ve čtvrtek 9. února otevřeme v rámci cyklu Regionální galerie konfrontační přehlídku kultovních děl z druhé poloviny 20. století ze sbírek partnerské Galerie výtvarného umění v Ostravě, která nastaví zajímavé zrcadlo části naší stálé expozice. Výstavu Ostrava, Ostrava doplní Malba na divoko v podání Milady Poliánové, dosud téměř neznámé autorky z Janáčkových Hukvald, která diváky překvapí svým nebývale expresivním projevem. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Alena Potůčková

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Galerie. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>