S Miroslavem Divinou o regionálních galeriích


Rozhovor přináší pohled na roudnickou galerii ve srovnání s jinými, podobně zaměřenými institucemi, na její cíle i specifické postavení v českém prostředí.

Od jara letošního roku jste nastoupil do roudnické galerie, ale máte zkušenosti i z provozu podstatně větších organizací. Mohl byste v základních obrysech přiblížit, jaké typy galerií v našem prostředí máme? Jaká je v tomto kontextu pozice galerie v Roudnici?

Ve zkratce bychom mohli rozdělit všechny galerie a muzea umění do tří skupin. V první z nich budou velké státní instituce, jako je Národní galerie, Moravská galerie nebo třeba Uměleckoprůmyslové muzeum. Jejich hlavním úkolem je utvářet sbírky artefaktů a uchovávat je pro další generace, aby se nám kulturní dědictví nerozplynulo v zapomnění. Tyto sbírky prezentují veřejnosti prostřednictvím výstav a expozic. Druhou skupinou jsou regionální galerie, které nejsou zřizovány státem, ale jednotlivými kraji. Jejich úkoly jsou podobné jako u státních institucí, byť třeba realizované v menším měřítku. Sem spadá nejen roudnická galerie, ale také litoměřická nebo lounská. Třetí skupina pak zahrnuje různé, nepravidelně utvářené organizace, založené městy nebo soukromými subjekty, které však nemají za úkol vytvářet sbírky, tudíž se orientují pouze na výstavní a prezentační činnost. Jako příklad lze uvést pražský DOX nebo ústeckou Galerii Emila Filly.

Pokud roudnickou galerii označujete jako regionální, znamená to, že se ve své činnosti soustředí na kulturu daného regionu, na rozdíl třeba od státních galerií, které působí celoplošně?

Na jednu stranu je pravda, že projekty těch zmiňovaných velkých institucí by měly řešit zásadní témata a mít celospolečenský dosah, ale nelze to chápat tak, že regionální galerie se pak zaobírají pouze regionálními tématy. To slovní spojení vyjadřuje spíše působnost v příslušném regionu, zatímco výstavami mohou prezentovat velmi široké spektrum témat. V tomto směru je cílem roudnické galerie zprostředkovávat společnosti v dané lokalitě pokud možno ty nejlepší umělecké projevy, které mohou pocházet prakticky odkudkoliv. A k tomu samozřejmě vystavuje i ty umělce z regionu, kteří obstojí v konfrontaci s ostatními.

Jako lokalita působení je v této souvislosti myšleno město Roudnice, Podřipsko nebo Ústecký kraj?

To není tak jednoduché říci. Velká část edukačních a doprovodných aktivit je určena dětem nebo dospělým z Roudnice a blízkého okolí, ale největší podíl návštěvníků výstav přichází spíše ze vzdálenějších míst, od Prahy po Děčín. Mnoho z nich cíleně vyhledává výstavy výtvarného umění. Zároveň se však galerie nechce orientovat pouze na tu část společnosti, která se o umění aktivně zajímá, ale snaží se přiblížit různé výtvarné projevy široké veřejnosti.

Pokud bychom roudnickou galerii srovnali s jinými regionálními galeriemi – jsou si všechny podobné, nebo je každá úplně jiná?

Tyto instituce mají obdobnou náplň své činnosti – všechny utvářejí sbírky movitého kulturního dědictví a realizují výstavy, kulturní a vzdělávací akce. Mohou se však orientovat na odlišná témata, mají jiné možnosti technické, finanční i prostorové atd. Každá tedy vytváří specifické výstavní prostředí. Přesto spolu velmi úzce spolupracují – příkladem může být právě připravovaná výstava „Hlava + sklo“, kterou chystáme na podzim letošního roku ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni. Bude to přehlídka jejich nejcennějších kubistických obrazů, zahrnující díla Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka a dalších věhlasných autorů.

A čím se tedy roudnická galerie vyznačuje v kontextu ostatních institucí? Čím je specifická?

Řekl bych, že co se týče výstavního programu, tak je zde dlouhodobě výborně skloubena tradice s experimentálními přístupy. A po stránce prostředí zde můžeme vidět prezentaci moderního a současného umění v otevřeném barokním prostoru – to tomu dodává úžasný přesah, který jinde nenajdeme. Je to devíza, která je velmi kladně hodnocena nejen v nejrůznějších končinách naší země, ale také v zahraničí.

Lucie Švec Kabrlová
Galerie moderního umění

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Galerie. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>