Pohledy do sbírek Jan Jiří Heinsch: Svatý Václav přisluhuje u stolu chudým

Pohledy do sbírek Jan Jiří Heinsch: Svatý Václav přisluhuje u stolu chudým

 

Jan Jiří Heinsch se narodil roku 1647 do rodiny královského úředníka Joachima Franze Heinische a jeho manželky Evy v městě Kladsku, centru kladského hrabství, které bylo již od středověku z velké části kolonizováno českými a německými obyvateli, a po jistou dobu se nacházelo pod nadvládou českých panovníků. Kulturní vztahy mezi českými zeměmi a Kladskem zaznamenaly svého vrcholu zejména ve 14. století. Velmi vřelý vztah ke Kladsku měl také první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic (1297–1364), který zde vyrůstal a poté, co zemřel na biskupském sídle v Roudnici nad Labem, zde byl také pohřben. Arnošt z Pardubic byl také donátorem slavného deskového obrazu Madony kladské (před r. 1350), zamýšlený pro hlavní oltář klášterního kostela do Kladska v té době příchozích augustiniánů.

O Heinschově životě nemáme příliš mnoho informací, neznáme ani jméno mistra, u něhož se vyučil malířskému řemeslu. Vzhledem k jasné inklinaci Jana Jiřího Heinsche k italizující barokní malbě, jejímž průkopníkem v Čechách byl zejména malíř Karel Škréta, předpokládáme, že se spíše než v rodném Slezsku, kde v první polovině 17. století přetrvával vliv rudolfínského manýrismu a později od šedesátých let expresívní barokní tendence Michalela Leopolda Willmannna (1630–1706), učil malbě v některé škrétovsky orientované dílně. Svou práci Heinsch soustředil zejména na území Čech a Moravy, kde se jeho objednavateli stali představitelé vlivných řádů katolické protireformace. Po celý život pracoval Heinsch takřka výlučně pro církevní řády, zejména pro jezuity, křižovníky s červenou hvězdou či augustiniány.

Jeden z nejstarších obrazů roudnické galerie Svatý Václav přisluhuje u stolu chudým byl spolu s malířským dílem Svatý Mikuláš uděluje almužny vytvořen nejspíše kolem roku 1685 pro refektář jezuitského profesního domu v Praze na Malé Straně. Plátno, jehož signaturu objevil v roce 2003 restaurátor Jiří Brodský, připsal Janu Jiřímu Heinschovi historik umění Jaromír Neumann. Stejně jako jiné Heinschovy kompozice, i tato má své přímé předchůdce jak v dnes již nedochovaném Škrétově obrazu Sv. Václav hostí sirotky z monumentálního svatováclavského cyklu datovaného do 1. poloviny čtyřicátých let 17. století, tak i v drobné grafické kopii nepříliš  umělecky hodnotného díla umístěného v jedné z kapliček, lemujících poutní cestu z Prahy do Staré Boleslavi od pražského rytce Samuela Dvořáka, která doprovázela text v knize Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi (1679) od jezuitského duchovního Jana Tannera. Do sbírek roudnické galerie se dostal spolu s kolekcí obrazů darovanou městu roudnickým mecenášem Augustem Švagrovským jako stavební kámen budoucí Galerie moderního umění.

Petra Mazáčová

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Galerie. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>