Pocta jubilantkám

V letošním roce slaví významné životní jubileum dvě osobnosti spjaté s osudy Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. V únoru klavíristka Zora Křičková, v květnu historička umění Miroslava Hlaváčková. Paní Zora absolvovala pražskou Konzervatoř a Akademii múzických umění u Josefa Páleníčka a Františka Raucha. Intepretaci barokní hudby studovala u Zuzany Růžičkové. V roce 1963 získala 2. cenu v soutěži Beethovenův Hradec. V hudebním studiu Československého rozhlasu v Ústí nad Labem nahrála řadu skladeb českých i světových autorů. Působila jako pedagožka a korepetitorka na Konzervatoři v Praze a v Teplicích a na Vojenské hudební konzervatoři v Roudnici nad Labem. Klavírní hře dodnes vyučuje na budyňské pobočce Základní umělecké školy v Roudnici nad Labem a ve Velvarech. Věnuje se popularizaci vážné hudby a práci s dětmi a mládeží, pro něž pořádá vzdělávací koncerty s průvodním slovem. V Galerii moderního umění realizovala stovky takových programů, při nichž uplatnila hlubokou znalost hudební problematiky včetně jejího historického kontextu, kultivovaný projev přizpůsobený věku posluchačů a samozřejmě vynikající schopnost interpretace. Paní Zora patřila od počátku k úzkému okruhu příznivců galerie, podporovala její činnost a podílela se na jejím úspěšném fungování. K nezapomenutelným zážitkům patří například vystoupení na otevření výstavy k „1. Mezinárodnímu malířskému symposiu Roudnice“ v roce 1970 či její hra na cembalo. V galerii přednesla desítky samostatných koncertů a vystoupení na vernisážích či komponovaných programech. S oblibou se věnuje hudbě evropského klasicismu a romantismu. Naposledy se blýskla na koncertu pedagogů roudnické ZUŠ 9. 5. 2017 vynikající interpretací Měsíční sonáty Ludwiga van Beethovena, již zahrála zpaměti s velkým nasazením a širokou škálou projevu od jemné hry po dramatickou expresi. Přejme jí zdraví, pověstnou vitalitu a samé úspěchy v obdivuhodné práci ať již na poli pedagogickém či interpretačním.

Miroslava Hlaváčková byla úspěšnou ředitelkou Galerie moderního umění v letech 1990–2008. Tomuto angažmá však předcházela dlouholetá práce v odborném oddělení od roku 1967. Vystudovala dějiny umění na Karlově univerzitě. Jejím vedoucím a v nejlepším slova smyslu také učitelem byl první ředitel galerie Miloš Saxl. Zasloužila se o kvalitní péči o sbírky a celou řadu významných akvizic. Za jejího působení získala galerie například vynikající kolekci uměleckých děl od Boženy Sudkové. Při koncipování výstav uplatňovala originální pohled na dějiny moderního umění. Připravila desítky monografických výstav. K těm nejvýznamnějším patřily mimo jiné expozice Josefa Šímy, Václava Boštíka, Libora Fáry, Stanislava Libenského, Bohuslava Reynka či Adrieny Šimotové. Jako první u nás prezentovala dílo dlouho zapomenutého česko-francouzského umělce Jana Křížka. Její hlavní přínos však spočíval v osobitě koncipovaných tematických projektech realizovaných v působivém architektonickém aranžmá. Na místě je vyjmenovat alespoň některé z nich:Starozákonní motivy v českém moderním umění“ (1995), „Novozákonní motivy v českém moderním umění“ (1996), „Alfa 2000 Omega“, „Poezie magického realismu“ (2002), „Příští stanice Arkádia“ (2006), Průzračný svět“ (2007). Jako poslední výstavu v ředitelské roli připravila v roce 2008 pod názvem „Lettrismus, předchůdci a následovníci“ atraktivní přehlídku jedné z významných kapitol českého moderního umění.

Miroslava Hlaváčková se vedle práce se sbírkou a výstavní činnosti vždy angažovala v péči o památky v Roudnici i v širším regionu Podřipska. Svědčí o tom mimo jiné její zapojení do úsilí o záchranu barokního pivovaru. Napsala řadu odborných článků a publikací. V galerii připravila výstavu o rodném městě „Roudnice v proměnách staletí“ (1994) a vydala knihu „Roudnice nad Labem a okolí“. Galerie moderního umění si klade za čest, že může se svou emeritní ředitelkou stále spolupracovat. V roce 2010 se stala autorkou jubilejní výstavy ke stému výročí existence jádra galerijní sbírky („August Švagrovský a jeho sbírka“ 2010), jíž předcházelo vydání stejnojmenné publikace v roce 2008. V nejbližší době se těšíme na přednášku k 850. výročí 1. zmínky o Roudnici a v příštím roce pak na připomínku legendární výstavy Mikuláše Medka z roku 1988. Blahopřejeme k jubileu a přejeme zdraví a úspěch v pokračování v úctyhodné odborné dráze.

Alena Potůčková


Zora Křičková


Miroslava Hlaváčková

Příspěvek byl publikován v rubrice Galerie. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>