Galerijní ohlédnutí

Na konci roku se obvykle ohlížíme zpět a děkujeme roudnickým partnerům, ale i návštěvníkům, bez nichž by galerie nebyla živou institucí. Ani tentokrát nebudeme činit výjimku. Náš výstavní i doprovodný program jsme naplnili vrchovatou měrou. Pozvali jsme Vás na přehlídky klasiků českého umění i na experimentální prezentace. K těm prvním patřila úspěšná výstava Antonína Hudečka, která představila řadu nově objevených děl tohoto vynikajícího malíře nostalgické krajiny v konfrontaci s tvorbou jeho souputníka Antonína Slavíčka. Na vernisáži výstavy zazněly Balady Vítězslava Nováka v působivém podání Jany Štěrbové a Zory Křičkové. Vystavili jsme též sochy žijícího klasika Jana Hendrycha a na konci roku špičková díla meziválečné avantgardy ze sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Těmto projektům kontrovala virtuální prezentace děkana ústecké Fakulty umění a designu Pavla Mrkuse založená na pohyblivém obrazu a zvuku. K experimentálnímu pólu se přiřadila také instalace mladého slovenského umělce Štefana Papča, která pracovala s originálním pojetím uchopení prostoru jízdárny v barokních gestech rukou. Velké výstavy v hlavním sále doplnil komorní program ve foyer galerie. Zaskvěla se tu výstava k životnímu jubileu restaurátora Jiřího Brodského. Galerie jej představila jako vynikajícího specialistu na gotickou i barokní malbu, ale také jako tvůrce uměleckých děl inspirovaných uměním historických epoch. Výstavu doplnila beseda o restaurování středověkých maleb na hradě Karlštejně, jíž se galerie připojila k oslavám výročí narození Karla IV. K roudnické tematice svázané s obdobím středověku se přihlásila i neobyčejně zajímavá přednáška autora technologické kopie Madony roudnické Libora Kocandy, který nás provedl dobrodružným příběhem tvorby pigmentů podle středověkých manuskriptů a jejich využití při malbě na dřevěnou desku pokrytou plátkovým zlatem. Roudnickou stopu sledovala rovněž Nina Milotová v přednášce o Janu Karafiátovi a výstava Vladimíry Drahozalové, dlouholeté kurátorky galerijních sbírek. Její křehké malby na průsvitném papíře inspirované přírodou učinily tečku za pestrým celoročním děním.

Z bohatého doprovodného programu je potřeba vyzdvihnout alespoň několik výjimečných událostí. Nepochybně k nim patřily Janovy pašije Johanna Sebastiana Bacha v provedení Pražských pěvců se sbormistrem Stanislavem Mistrem a Černošickou komorní filharmonií. Koncert Smetanova tria se současnou expresivní skladbou Ondřeje Kukala a vynikající interpretací Čajkovského Klavírního tria a moll zahájil Roudnické hudební jaro. Oba koncerty se uskutečnily ve spolupráci s Kulturními zařízeními Města, Janovy pašije podpořila také Římskokatolická farnost. Podzimní sezónu uzavřel mimořádný koncert klavíristy Dušana Holého, jehož doprovodil holandský violoncellista Matthias Naegele. Hrála se premiéra skladby nedávno zesnulého Jaromíra Nečase a Šostakovičova Sonáta d moll pro violoncello a klavír, op. 40. Ozdobou celoročního hudebního programu byla dubnová premiéra skladby Milana Zelenky „Roudnické obrazy“ v přednesu Lukáše Vencovského, již autor věnoval své oblíbené galerii. Na koncertě zazněly další skvosty kytarové literatury v podání dua Milana a Viléma Zelenkových. Podvakrát jsme se setkali v souvislosti s rodinou Čapků s vynikající herečkou Zdenkou Procházkovou. Poprvé na jaře, kdy k nám přijela spolu s prof. Ursem Heftrichem, aby zde přednesli v české a německé verzi „Básně z koncentračního tábora“ Josefa Čapka za doprovodu klavírního virtuosa Gileada Mishoryho. Podruhé pak na podzim, kdy vzpomínala na Karla Čapka a četla ukázky z jeho povídkové tvorby. Tentokrát ji na violoncello doprovodil Petr Hejný.

Uspořádali jsme další pestrou galerijní noc, s jejíž přípravou nám pomohla řada tradičních partnerů: Jitka Kratochvílová se studenty PF UJEP, soubor Somnakune Čerhaja z roudnického Nízkoprahového centra, soubor bicích nástrojů Marching z roudnické ZUŠ pod vedením Jana Nováka a smyčcový soubor ze třídy Jiřího Panchartka, roudnické kapely Blueroom a Louty a Zámecká restaurace. Galerie také hostila studenty-seniory z Ateliéru Výtvarka, kteří často malují v rámci projektu Univerzity třetího věku přímo v prostorách stálé expozice. Uspořádala jim výstavu „Na zámku“, již navštívila prorektorka UJEP v Ústí nad Labem Alena Chvátalová. Výstava tvořila pandán ke každoroční prezentaci prací žáků výtvarného oboru ZUŠ i k sérii koncertů učitelů a žáků hudebního oboru. Galerie se letos poprvé zúčastnila projektu „Zažít Roudnici jinak“. Děkujeme stejnojmennému spolku, že nás přizval na tuto jedinečnou akci. Cítili jsme se na pouličním svátku plném atraktivního dění jako doma. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k jeho zdaru.

V rámci celoročního programu jsme se mohli opřít o spolupráci s mnoha institucemi i osobnostmi. Všechny v tomto omezeném formátu ani nelze vyjmenovat. Ráda bych proto vyzdvihla výbornou součinnost s Kulturními zařízeními Města pod vedením Marie Imbrové, díky jejíž podpoře jsme mohli předložit bohatou hudební nabídku, s Knihovnou Ervína Špindlera, se Základní uměleckou školou a Ateliérem Výtvarka. Velmi si vážíme spolupráce s doc. Stanislavem Danišem v rámci Noci vědců, s Milošem Makovským, organizátorem podzimních básnických setkání a Fojtovým komorním sborem, pořadatelem festivalu sborového zpěvu Roudnické konsonance.

Pestré činnosti galerijního týmu bychom se nemohli věnovat bez podpory zřizovatele – Ústeckého kraje, grantů Ministerstva kultury a Města Roudnice nad Labem. Naším tradičním sponzorem se stala úspěšná roudnická cukrárna Dortletka. Děkujeme všem za pro nás tak významnou podporu. Vážíme si všech přátelských vztahů s partnery. Těšíme se na shledání v novém roce.

Alena Potůčková, ředitelka galerie

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Galerie. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>