3. Setkání příznivců záchrany pivovaru

V pátek 10. 6. 2016 v 16 hodin se sešli na své třetí schůzce v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem příznivci záchrany roudnického pivovaru. Svolali je členové komise pro záchranu pivovaru jmenované Radou města Roudnice nad Labem Jiří Brodský, akad. mal., MUDr. Ondřej Krajník, Ing. arch. Petr Janoš a PhDr. Alena Potůčková. Schůzky se vedle příznivců záchrany pivovaru zúčastnili členové Vlastivědného spolku Říp, Sboru pro zřízení Podřipského divadla a hosté: Ladislav Tomek a Josef Michovský, autoři čerstvě vydané knihy Pivovary Mělnicka, Ing. Jan Vinař, Robert Mann, vedoucí odboru místního hospodářství Města Roudnice nad Labem a ing. Jan Broft, vedoucí Místní akční skupiny Podřipsko, z.s.

Setkání moderovala Alena Potůčková, která v úvodu rekapitulovala výsledky 2. setkání, jež proběhlo 26. 2. 2016. Viz zprávu http://new.galerieroudnice.cz/blog/?p=1082. Poté představila Ladislava Tomka a Josefa Michovského, autory pozoruhodné knihy Pivovary Mělnicka, jejíž křest proběhl 20. března 2016 ve spřáteleném pivovaru v Lobči http://www.lobec.cz/obnova-pivovaru. Viz dokumentaci z akce http://soutok.blogspot.cz/2016/03/v-pivovaru-lobec-se-dnes-krtila-krasna.html. Kniha obsahuje kapitolu o roudnickém pivovaru. Autoři mluvili o zániku pivovaru jako velké ztrátě pro Roudnici a Podřipsko. Zmínili se o vysoké kvalitě roudnického piva a potřebě obnovit jeho slávu. Dle jejich názoru by neměla funkce pivovaru z rekonstruované památky v žádném případě vymizet. Byli ujištěni, že s pivovarem, pivnicí a pivovarským muzeem se samozřejmě počítá a že v Roudnici existuje spousta předmětů z bývalého pivovaru, které by mohly muzeum ozdobit. Fotogalerii viz http://new.galerieroudnice.cz/nenechme-to-spadnout.html. (O pivovarech v Čechách a na Moravě již existuje bohatá literatura – viz například: http://knihy.abz.cz/obchod/pivovary) Ing. Jan Vinař, autor řady publikací o konstrukcích historických staveb a projektů na záchranu památek, viz http://www.murus.cz/charakteristika-firmy- p6.html, jenž zpracoval projekt na provizorní zastřešení pivovaru po devastaci historického krovu, informoval účastníky o nutných krocích, vedoucích k další etapě záchrany pivovaru. Jejich podrobný výčet a návrh postupu prací obsahují studie objednané Městem Roudnice nad Labem: jde mimo jiné o vyklizení suterénu a sladovny, zabezpečené zpřístupnění sladovny (úklid, chráněný přístup shora ze dvora do horního patra sladovny, oplocení, přístřešek nad vstupem…. Vysvětlil, že uspořádání jednorázových akcí je možné. Je k tomu nutné zajistit dozor a vymezit prostor pro vstup. S pozitivní zprávou vstoupil do jednání Robert Mann, který informoval přítomné, že město již započalo s přípravou a poptávkovým řízením na vyklizení objektu. Upozornil na degradaci horní části komína a nutnost jeho zabezpečení.

Následovala diskuse o možnosti nechat pojistit uspořádání jednorázové akce v souvislosti s potřebou vzbudit zájem o památku a upozornit na vizi jejího nového využití, jak o tom pojednávalo naše 1. setkání i přednáška arch. Benjamina Fragnera. Ing. Vinař upozornil, že je třeba s doporučením Památkového úřadu nechat zapsat i druhé číslo domu jako památku. Navrhl rovněž vypracovat objemovou studii – analýzu prostor a provozu celého objektu, kde by měla být část prostor vyhrazena nespecifickým potřebám, tak, aby mohla být pronajímána komerčním subjektům. Petr Janoš doporučil, aby se příští zasedání Komise pro záchranu pivovaru jmenované Radou města věnovalo definici potřeb, jimž by obnovený pivovar měl sloužit, aby pak bylo možné vypracovat program celkové náplně. Alena Potůčková upozornila, že v tomto směru již bylo mnoho vykonáno od první studie Petra Janoše, která shrnula návrhy celého okruhu lidí, až po 1. setkání příznivců záchrany pivovaru, které proběhlo 6. 11. 2015. Po důkladné diskusi všech účastníků byly možné funkce definovány takto: velký multifunkční společenský sál, který Roudnici citelně chybí.

Další nápady: turistická ubytovna, pivovar, pivovarská restaurace, pivovarské muzeum, sál pro ZUŠ, městská knihovna, kavárna, tržnice, zázemí pro dojíždějící, expozice industriální a agrární historie Roudnice, expozice významných osobností působících v Roudnici nad Labem, hudební klub, sportoviště (lezecká stěna apod.), podnikatelský “inkubátor”, nahrávací studio, projekční sál (kino pro cca 50 diváků), infocentrum, kultivovaná vizitka města (první, co uvidí každý návštěvník, který přijede vlakem a lodí do Roudnice). Ing. Jan Broft, autor Strategického plánu Města Roudnice nad Labem, představil aktivity Místní akční skupiny Podřipsko http://www.maspodripsko.cz/. Hovořil o začlenění projektu na záchranu pivovaru do Strategického plánu. Na závěr přislíbil napomoci svou kompetencí při vyhledávání dotačních titulů. MUDr. Josef Krajník, člen Rady města informoval o jednáních Rady a o stále vstřícnějším vztahu městské reprezentace k záchraně pivovaru. Účastníci setkáni se dozvěděli, že Rada města jmenovala další členy Komise pro záchranu pivovaru: Ing. Květu Duchoňovou, vedoucí odboru strategického a projektového řízení, Ing. Zuzanu Kmoníčkovou, vedoucí stavebního úřadu, Roberta Manna, DiS, vedoucího odboru místního hospodářství. Doporučila zvolit předsedou komise Ing. Květu Duchoňovou. Odvolala z komise Tomáše Lukačinu, Dis. Další jednání komise je svoláno na pondělí 20. 6. v 16 hodin do budovy městského úřadu. Přítomní se vyslovili pro návrat Tomáše Lukačiny do komise a doporučili pozvat ing. Jana Vinaře na její příští jednání.

Na závěr setkání došlo k historické události: Sbor pro zřízení Podřipského divadla, ustavený 26. 2. 2016 se stal součástí Vlastivědného spolku Říp s vymezením jeho nového poslání: obnovy roudnického pivovaru, jehož součástí bude kulturní multifunkční sál.

Alena Potůčková

Příspěvek byl publikován v rubrice Galerie. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>