Setkání příznivců záchrany pivovaru

2. Setkání příznivců záchrany pivovaru 

26. 2. 2016 v 16 hodin se sešli na své druhé schůzce v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem příznivci záchrany roudnického pivovaru.

Svolala je komise pro záchranu pivovaru jmenovaná Radou města Roudnice nad Labem ve složení Ing. Zdeňka Horecká, Jiří Brodský, akad. mal., MUDr. Ondřej Krajník, Ing. arch. Petr Janoš a PhDr. Alena Potůčková.

Schůzky se zúčastnili starosta města Roudnice nad Labem Vladimír Urban a místostarosta Ing. František Padělek.

Setkání moderovala Alena Potůčková, ta také v úvodu seznámila účastníky s průběhem a výsledky první schůzky (viz níže) a na závěr informovala o přidělení dotace ve výši 500.000 Kč z rozpočtu města. Poděkovala za ni jménem zúčastněných zástupcům reprezentace města. Poté stručně představila obrazovou dokumentaci spolku pro obnovu pivovaru z družebního města Dessau-Rosslau. Objekt podobného rozsahu jako roudnický pivovar již dnes zčásti slouží pro kulturní účely (pořádání výstav a kulturních událostí). Plánuje se v něm vestavba moderního divadla a dalších přidružených prostor s kulturními účely. Viz QuartierBrauArt

Ondřej Krajník rovněž poděkoval zástupcům města za přidělenou dotaci a poté rekapituloval historii založení Sboru pro zřízení Národního divadla v Praze a jeho stavby. Popsal tak analogii, která může sloužit jako vzor pro ustavení podobného spolku v Roudnici nad Labem. Argumentoval přitom akutní potřebou občanů Roudnice nad Labem, kteří dle výsledků ankety organizované městem Roudnice citelně postrádají velký víceúčelový sál pro společenské a kulturní vyžití (sál pro pořádání plesů, divadlo, kongresový sál). Navrhl založit ještě týž den Sbor pro zřízení Podřipského divadla a posléze založit sbírku pod patronací města. Byl připomenut rovněž příklad lounského divadla, na něž se z části složili občané Loun. Stejně pak přistoupili i k jeho obnově v devadesátých letech minulého století.

Petr Janoš demonstroval vynikající příklady nových staveb kulturních zařízení sloužících více účelům (divadlo, koncertní, plesový a kongresový sál, kino apod.) v České republice. Stavby podobného rozsahu, jaký by vyžadovala i roudnická vestavba do pivovaru, byly navrženy v ateliérech předních českých architektů. Vznikly na malých městech (Hlinsko, Vratislavice n. N., Turnov, Trutnov, Cheb). V další části prezentace se věnoval nástavbám na historických budovách sloužícím kulturním účelům. Představil opět vynikající příklady soužití historického dědictví s nejnovějším architektonickým jazykem, ať již ze zahraničí, nebo z České republiky. Upozornil tak na model využitelný i v Roudnici. Její mimořádný památkový fond je pro město velkou výzvou i příležitostí zapsat se kvalitní současnou architekturou do dějin regionu i celé České republiky. Padl návrh na představení prezentace na zastupitelstvu města. Viz pivovar-sal-prezentace

Jiří Brodský upozornil na zkušenost s návštěvou litoměřického kulturního domu, kde se musejí odehrávat i maturitní plesy roudnických středních škol. Navázali na něj další diskutéři, kteří neblaze pociťují absenci velkého společenského sálu v Roudnici.

Marie Imbrová, ředitelka Kulturních zařízení Města Roudnice nad Labem, informovala o přípravě rekonstrukce kulturního domu Říp. Místostarosta ujistil přítomné, že se rekonstrukce Řípu (bývalého spolkového domu) v žádném případě nevylučuje s programem obnovy pivovaru, zahrnujícím vybudování velkého víceúčelového společenského sálu. Oba reprezentanti města informovali o pozitivní proměně atmosféry jednání zastupitelstva. Záchrana pivovaru má stejnou podporu jako oprava Řípu, jen se bude řešit vzhledem k rozsahu památky, jejímu současnému stavu i finanční náročnosti v dlouhodobějším horizontu.

Ondřej Krajník apeloval na nutnost rychlých kroků vedoucích k odvodnění, zabezpečení části sladovny, otevření vchodu z ulice a vytvoření podmínek pro první kulturní akci v červenci tohoto roku. Zopakoval návrh na založení Sboru pro zřízení Podřipského divadla a založení sbírky pod patronací města. Vzhledem k obrozeneckému charakteru projektu padl návrh na zahájení prozatímního provozu operním vystoupením Jany Štěrbové. Veronika Leová, absolventka roudnického gymnázia a studentka 1. ročníku architektury na ČVUT v Praze, přislíbila spolupráci studentů a navrhla uspořádání rockového koncertu. Ujala se rovněž úkolu napsat o 2. setkání článek do Roudnických novin. Navrhla rovněž, aby byl návrh zřízení Podřipského divadla představen na jednání zastupitelstva Města Roudnice nad Labem.

Na závěr byla sepsána Zakládající listina Sboru pro zřízení Podřipského divadla, kterou podepsali téměř všichni přítomní. Předsedou sboru se sídlem v Mánesově ulici v Roudnici nad labem byl zvolen MUDr. Ondřej Krajník, členy výboru Jiří Brodský, Petr Janoš, Alena Potůčková, Marie Lutková a Jaroslav Platil.

1. Setkání příznivců záchrany pivovaru

V pátek 6. 11. 2015 se sešli na první schůzce příznivci záchrany roudnického pivovaru. Šlo o vytvoření jádra aktivní komunity, která se jistě bude postupně rozrůstat. Co nás spojilo? Vůle zachránit významnou roudnickou památku a vdechnout jí nový život, který bude reflektovat potřeby obyvatel Roudnice.

Kdo všechno se setkání zúčastnil? Petr Janoš, Zuzana Horáková, Richard Červený, Veronika Leová se svým přítelem, Tomáš Petrák, Eva Brodská, Maruška Lutková, Ondřej Krajník, Jan Drahozal, Jiří Brodský, Zdeňka Horecká, Lucie Kabrlová, Václav Kvis, Alena Potůčková.

O čem jsme diskutovali a jaké podněty a nápady z toho vzešly?

– Praktické kroky: zástupci radnice se setkají s reprezentanty kraje a požádají o dotaci na nejdůležitější záchranné akce. Co je potřeba udělat v první řadě? Odvodnění, zabezpečení objektu, vyklizení, zaměření, zastřešení části z 19. století, otevření vstupu z ulice, vytvoření jednoho zabezpečeného místa, kde by se mohly odehrávat první aktivity, vypsání architektonické soutěže

– Vize, náplň, funkce: priorita vyplývající z průzkumu roudnické veřejnosti – kultura, konkrétně velký společenský sál, který Roudnici citelně chybí. Další nápady: turistická ubytovna, minipivovar, pivovarská restaurace, pivovarské muzeum, kavárna, tržnice, zázemí pro dojíždějící, expozice industriální a agrární historie Roudnice, hudební klub, sportoviště (lezecká stěna apod.), podnikatelský “inkubátor”, nahrávací studio, projekční sál (kino pro cca 50 diváků), expozice Evy Brodské a dalších nejvýznamnějších osobností působících v Roudnici nad Labem (od Otakara Nejedlého po Evu Brodskou, od Ervína Špindlera přes Klementinu Kalašovou, Maxe Dvořáka a Josefa Horu po držitele zlaté olympijské medaile Václava Kozáka apod. – dodala Maruška Lutková), infocentrum, kultivovaná vizitka města (první, co uvidí každý návštěvník, který přijede vlakem a lodí do Roudnice).

– Oživení pivovaru (motto převzaté od architekta Fragnera: největší naději na úspěšnou konverzi mají ty památky, které od začátku žijí aktivitami místní komunity) – všichni se shodli na potřebě co nejdříve začít využívat zabezpečenou část objektu a vytvořit z ní živé místo, které by přitáhlo zájem roudnické veřejnosti. Veronika Leová přivede bývalé spolužáky, kteří rádi uklidí část zabezpečeného prostoru a uspořádají tam akustický koncert. Zuzana Horáková ráda přenese do “osvojené” části roudnický divadelní festival, navrhuje sdružit aktivity roudnického a jednoho z pražských gymnázií, může přivést výtvarníky, kteří mají zkušenosti se vstupy do veřejného prostoru. V tom může být aktivní i galerie. O nápady a schopné lidi nebude v tomto směru nouze.

Co dalšího vyplynulo z diskuse? Nutnost inspirovat se ve městech, kde se zdařilo kvalitně renovovat památková centra a využít je pro turistický ruch. Kultura jako efektivní průmysl.

2. setkání
Navrhuji, abychom se sešli někdy po novém roce. To už bychom měli vědět, jak dopadlo jednání Rady města, zda byla podána žádost o dotaci a jaké se uskutečnily praktické kroky pro záchranu. Každý z nás by mohl přivést alespoň jednoho podobně smýšlejícího aktivního člověka. Tak se bude naše komunita přirozeně rozšiřovat. Prosím, navrhněte termín. Jsem opět pro pátek odpoledne  kvůli studentům, kteří přijíždějí z Prahy. Prosím, až budete odpovídat, klikněte vždy na odpovědět všem, abychom byli všichni informováni. Vzájemná korespondence může sloužit jako archiv našich jednání. Prosím Vás také o připomínky a upřesnění v textu. Vepište je jinou barvou, aby byly patrné na první pohled. Kopii posílám i těm, které jsem pozvala na první setkání, ale nemohli se jej zúčastnit.

Veronika Leová slíbila, že napíše o našem jednání článek do Roudnických novin. Odkazuji též na článek o pivovaru v listopadových Roudnických novinách, který je i na našem galerijním bloguhttp://www.galerieroudnice.cz/blog/.

Alena Potůčková

Příspěvek byl publikován v rubrice Galerie. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>