english
HomeAkceDoprovodné programyBásnické setkání 2015

Kontakt

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
Očkova 5
413 01 Roudnice n. L.

tel.: + 420 416 837 301
galerie@galerieroudnice.cz

Fotogalerie

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

Doprovodné programy

img

Básnické setkání 2015

7. 11. 2015

Pátý ročník podzimního básnického setkání přivádí do roudnické galerie autory, jež hovoří mnoha řečmi… Česky, finsky, islandsky, smyšlenými jazyky,
slovem, zvukem, gestem… V bohatém programu vystoupí:

Moin Moin (Magdaléna Manderlová (*1991)
Absolventka ateliéru malby prof. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Žije a pracuje na různých místech a inspiraci sbírá během dlouhodobých pobytů v zahraničí. Od roku 2013 vystupuje jako sólová písničkářka Moin Moin.

Durkheim Dolls Improvizovaná hudební performance z Brna ve stylu „čiň co chceš“. Z proměnlivé sestavy do Roudnice dorazí nejméně tito členové:

Matěj Kolář (*1979) — performer, multimediální umělec, sociální aktivista a hudebník, asistent v Ateliéru performance FaVU VUT Brno, pedagog na SUŠG a VOŠG v Jihlavě.
Petra Strá
(*1979) — její poezie někdy vyvolává dojem jazyka in statu nascendi, kdy se běžná slova teprve rodí z předjazykové, dosud neartikulované materie … a silně evokuje folklorní kořeny, jazykovou magii, zaříkávání.
Jan Kratochvíla
(*1987) — performer, multimediální umělec, absolvent Ateliéru performance Jiřího Kovandy na FUD UJEP v Ústí nad Labem.


Jitka Hanušová (*1982)
Vystudovala bohemistiku na UP v Olomouci a finštinu na UK v Praze. Překládá beletrii z finštiny, spolupracuje s časopisem H_aluze, Salonem Práva, obtýdeníkem Tvar, nakladatelstvím Argo a fra. V roce 2013 debutovala básnickou sbírkou Bez zbytečných formalit. Její
básně vyšly v Psím víně, Tvaru, magazínu UNI, na portálu literární.cz, dobraadresa.cz či ve slovenském časopise Ilegalit. Žije střídavě v Praze, v Polkovicích a ve Finsku.


Vojtěch Vacek (*1993)
Vystudoval obor Knihkupectví na SŠ Náhorní, v současnosti studuje vydavatelskou produkci na VOŠG Hellichova. Je spoluzakladatel umělecké skupiny Zlatoválky. Podílí se na mnoha autorských čteních organizačně i jako účinkující. Své texty publikoval v časopisech Psí víno,
H_aluze či Lemurie.

Moderuje Miloš Makovský. Připraveno ve spolupráci s Literárně-kulturním časopisem H_aluze.
Vstupné 30 Kč. Změna programu vyhrazena.

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík